Referanser

VB Tekniske leverer sine tjenester i hele landet. 

Oversikten under viser noen av våre prosjekter, status pr prosjekt oppdateres med jevnlige mellomrom

 

Piletunet i Førde

VB Tekniske er igang med prosjektering av sanitær, varme og sprinkler på Piletunet.

Prosjektet er andre del av totalt fire felt i Hafstadparken i Førde.

 

 

Rehabilitering og nybygg i Krødsherad

VB Tekniske er veldig stolte av å ha landet prosjektet Nye Kryllingheimen i Krødsherad kommune sammen med VB J & A Rosenlund.

Prosjektet omfatter rehabilitering og nybygg, og totalt er prosjektet på ca 3 500 m². Vi ser frem til å prosjektere alt av sanitær-, varme-, sprinkler- og VA-anlegg.

 

Prosjektering på Skiparviken i Bergen

Prosjektet er Skiparviken i Bergen, som består av totalt 129 leiligheter fordelt

på felt A – D.

Vi starter prosjektering av sanitær-, varme- og sprinkleranlegg omgående.

Prosjektering av VY Hemsedal

VB Tekniske har signert kontrakt med VB Hemsedal VVS om prosjektering av VY Hemsedal.

Prosjektet består av 153 hotellrom og 47 fritidsleiligheter, inkludert parkeringskjeller. Totalt areal er 16 700 m², og er det største enkeltprosjektet i Hemsedal noengang.

 

Haram Tenestehus, Samfjordkvartalet 

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

Linjekvartalet, Sørumsand

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

Sentrumshagen Jessheim

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

Nestunbrekka 86, Bergen

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

Markveien Terrasse, Alta

Funksjon: Sanitæranlegg og varmeanlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

 

Sydal Skole / Strauman Oppvektsenter

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler og ventilasjon

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging 

Comfort Airport Hotell, Bergen

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkler

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Ferdigstilt

 

Kabellager, Egerund

Funksjon: Sanitæranlegg og overvannshåndtering

Tjeneste: Prosjektering VVS

 Status: Bygging

 

Døskeland Næringsbygg, Sande I Sunnfjord

Funksjon: Forprosjekt og detaljprosjektering alle tekniske fag

Tjeneste: Byggherrerepresentant og prosjektering sanitær og VA

Status: Ferdigstilt

 

Saga Terrasse, Jessheim

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkler. 

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

 

Skjoldnes Panorama, Bergen

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering pågår, bygging startet

 

Høgevollveien 14, Sandnes

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Prosjektering

 

Dale Barneskole, Kristiansund

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging 

Biltema, Bryne

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

 

Coop Extra, Vikeså

Funksjon: Sanitæranlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

 

Oppdal Omsorgsboliger, Oppdal

Funksjon: Sanitæranlegg, varme og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

 

Finnegårdsgaten 6, Bergen Hotellprosjekt

Funksjon: Sanitæranlegg, varmeanlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Ferdigstilt

 

Haram Kvileheim, Ålesund

Funksjon: Sanitæranlegg og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: Bygging

 

Støren bo og dagsenter, Oppdal

Funksjon: Sanitæranlegg, varme og sprinkleranlegg

Tjeneste: Prosjektering VVS

Status: planlagt ferdigstilling 2018

Dale Brygge, Dale i Sunnfjord

Funksjon: Forprosjekt VVS