Fagområder

Vi utfører prosjektering og rådgivningstjenester innen følgende fagområder:

  • Sanitæranlegg
  • VA-anlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Vanntåkeanlegg
  • Trykkluft og gassanlegg
  • Varme- og kjøleanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg