Arbeidsområde

Vi utfører tjenester innen flere arbeidsområder:

 • Prosjektering av VVS-anlegg
 • Prosjektering av VA-anlegg
 • Prosjektering, kontroll og service av sprinkler- og vanntåkeanlegg 
 • Anbudsutarbeidelse og anbudsdokumentasjon
 • Kalkulasjon 
 • Tilstandskontroll VVS-anlegg          
 • Prosjektledelse
 • Prosjektutvikling
 • FDV-dokumentasjon 
 • Levering sprinklerutstyr    
 • Energiberegninger
 • ESS (FG) kontroll / 3. partskontroll / Dokumentasjon av bygg