VB Tekniske Miljøfyrtårn-sertifisert

VB Tekniske mottok sist fredag Miljøfyrtårn-sertifisering – der vi er sertifisert etter 3 sett med kriterier, blant annet den nye bransjestandarden for Arkitekter og rådgivende ingeniører.

Bransjestandarden sikrer at miljøfokuset er forankret i prosjektene vi deltar i fremover.

Miljøfyrtårn bidrar til utslippskutt, bedre arbeidsmiljø, fører til kostnadskutt og mer effektive prosesser. Tidligere handlet mye om Miljøsertifiseringen om tiltak på kontorstedet, kildesortering og kravene til arbeidsmiljø, samt krav til miljøbelastning.

Nå er det mer spesifisert i forhold til bransjekriterier, noe som er svært positivt for riktig miljøfokus i byggprosjektering. VB Tekniske har også kompetanse innen BREAAM, der vi også er, og har vært involvert i denne typen prosjekter - som vi håper det blir flere og flere av i hele landet fremover.

Vi ønsker oss også nye store prosjekter som har miljøfokus som henger høyt, men gjennom vårt fokus på gode løsninger - så betyr det vel så mye for oss å kunne påvirke på mindre prosjekter for å oppnå best mulige løsninger.