Vassenden Flerbrukshal

VB Tekniske har fått i oppdrag å prosjektere sanitær og varmeanlegg til Vassenden Flerbrukshal.

Flerbrukshallen er på totalt ca 1870m² og har som formål å legge til rette for bedre og lett tilgjengelig areal for innendørsidrettene i Jølster med flerbrukselement for kulturaktiviteter. Den skal særlig legge til rette for at barn og unge skal kunne ha en aktiv livsstil med sin aktivitet gjennom hele året.