Kompetanseløft VA

Økt satsing på VA prosjektering og bistand i planlegging av nye prosjekter gjør at vi stadig fyller på kompetansen vår på dette fagfeltet.

Ulrik Brask Steinseth deltok på et omfattende kompetanseløft hos Norsk Rørsenter. Dette for å være bedre rustet til å ta VA oppdrag. Kurset inneholdt blant annet NS3420 beskrivelsestekster, geoteknikk, grøftebygging, bygging av vann- og avløpsanlegg, sanering/renovering og sluttkontroll m.m.