VB Tekniske utfører rørprosjekteringen av Jessheim Park.

VB Tekniske er veldig stolte av å ha på plass kontrakten om rørprosjekteringen av Jessheim Park.

Prosjektet er på 148 leiligheter med parkeringskjeller og omfatter prosjektering av sanitær- og varmeanlegg.

Fra tidligere av har vi signert kontrakt med Tore Eide AS vedr sprinklerprosjektering. Summen av disse to kontraktene gjør dette til det største prosjektet noensinne for VB Tekniske.