Hva kjennetegner gode kravspesifikasjoner i et VVS-prosjekt?

Av Kenneth Nilsen Fagerlid, Avd.leder

I min jobb må jeg ofte forholde meg til kravspesifikasjoner. Det er ikke alltid like lett, for kvaliteten på beskrivelsene varierer. I denne artikkelen har jeg tatt for meg noen typiske utfordringer vi møter, samt litt om hva som må til for at en kravspesifikasjon skal være god og føre til et godt og riktig resultat.

Har du noen gang opplevd voldsomme sprik i pristilbudene du har fått fra rørleggeren eller andre? Det kan være et tegn på at det har vært stort rom for tolkning i tilbudet. Det kan også bety at du kanskje ikke har fått den beste løsningen.

Manglende beskrivelser som åpner for tvil og kreativitet

Når kravene er dårlig beskrevet skaper det nemlig tvil. Samtidig som det åpner for kreativitet, og ikke nødvendigvis av den positive sorten. Resultatet kan bli at det tilbys utstyr og funksjonsnivå som ikke er egnet til formålet, eller at viktige elementer blir utelatt eller omgått.

Manglende beskrivelser medfører ofte endringer i etterkant, endringer som fordyrer. Jo bedre beskrivelser, jo større er sjansen for at tilbudet som gis er reelt og at resultatet blir bra. Dessuten blir det enklere for tilbydere å planlegge egen arbeidssituasjon og tilgjengelig kapasitet best mulig.

Dette er en del av et blogginnlegg på VB Bloggen Proff. 

Les hele blogginnlegget her »