FG-godkjent kontrollfirma

VB Tekniske har flere FG-godkjente medarbeidere som kontrollerer og prosjekterer sprinkleranlegg over hele landet. 

VB Tekniske AS bidrar med å ivareta brannsikkerheten til flere bygninger i Norge hvert år, gjennom jevnlig oppfølgning og kontroll/service.

Vi utfører FG-kontroll - befaringer og 3.-partskontroll.

Våre kontrollører er FG-900 og NFPA-13 sertifisert for kontroll og prosjektering av sprinkleranlegg.

Vi oppdaterer databasen ESS som er utviklet av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd. (FG)

Vi utfører også:

  • Prosjektering av sprinkleranlegg iht. NS-EN12845
  • Prosjektering av boligsprinkler iht. INSTA900
  • Prosjektering av sprinkleranlegg iht. NFPA-13
  • Prosjektering av vanntåkeanlegg
  • Hydrauliske beregninger
  • 3D modellering av sprinkleranlegg for nyinstallasjon
  • Etterdokumentasjon av anlegg med feil og mangler

Det er viktig for oss at kunden alltid føler seg trygg på at sprinkleranlegget fungerer som det skal. Har du et anlegg som skulle vært fått kontrollert iht. FG-regelverk eller ønsker et tilbud, ta kontakt med  oss. 

Våre sertifiseringer:

FG-910 Prosjektering av automatiske slokkesystemer
FG 910-5017
 
FG-910 Utførelse av automatiske slokkesystemer
FG 910-5017
 
FG-910 Kontroll av automatiske slokkesystemer
FG 910-5017