Privat Proff

Kompetanseløft VA

VBT har økende oppdragsmengde på VA anlegg og styrker kompetansen vår. 

 Ulrik Brask Steinseth deltok på et omfattende kompetanseløft hos Norsk Rørsenter. Dette for å være bedre rustet til å ta VA oppdrag. Kurset inneholdt blant annet NS3420 beskrivelsestekster, geoteknikk, grøftebygging, bygging av vann- og avløpsanlegg, sanering/renovering og sluttkontroll m.m.